Télécharger Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia PDF et ePub le livres

Regarder le livres Download ePub, PDF, TXT, PDB, RTF, FB2 & Audible
Titrer:Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia
Format Type:PDF, e-Pub, Kindle, Mobi, Audible

TÉLÉCHARGER PDF/EPUB Livres | Pages: 512 | Release: 2013-06-30 | Author: XOSE RAMON GARCIA

Télécharger Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia Livre PDF XOSE RAMON GARCIA Livres en ligne PDF Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia. Télécharger et lire des livres en ligne Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia Online ePub/PDF/Audible/Kindle, son moyen facile de diffuser Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia livres pour plusieurs appareils.

Detail Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia

A Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xosé Ramón García, é un instrumento imprescindible para o coñecemento básico da actual flora do noso país. A partir dunha terminoloxía sinxela, permítenos a determinación polo miúdo das especies que os estudosos e afeccionados poden atopar nas saídas ao campo ou nos paseos polo seu contorno. O libro comeza cunha introdución xeral na que se trata da recolección, preparación e conservación das plantas, nomenclatura botánica, posibilidades de internet e xeoloxía de Galicia. Inclúese normativa legal sobre protección dos hábitats naturais, o Catálogo galego de especies ameazadas e o Rexistro de especies de interese galego. Logo, aborda a obra as claves dicotómicas que permiten a determinación ata o nivel de especie, para entrar nas fichas descritivas das familias e nas 1.386 especies (a maior parte das que aparecen en Galicia), indicándose o nome considerado correcto, sinónimos, nomes populares en galego e castelán, descrición -con especial atención ás características que teñen valor diferencial-, hábitats máis habituais e época de floración. A Guía das Plantas de Galicia contén, ademais, máis de 1.000 fotografías que ilustran o aspecto xeral da planta ou aspectos relevantes para a súa identificación, así como debuxos nos casos en que se considera oportuno. Esta obra monumental remata cun vocabulario en que se glosan os termos empregados.

  • Découvrez une série de romans en exclusivité pour vous sur sites : romans historiques, polars, thrillers, romans d'amour, SF, fantasy, terreur, ainsi que des best-sellers étrangers traduits en français
  • Over 10 million titles covering all genres in our book directory.
  • New titles are added every day! We like to keep things fresh. Like a Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia
  • Free Joint to access PDF files, eBooks, ePubs, eMagazines and more

Download Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia free eBooks in epub, pdf, kindle, mobi, ibook format. Read or download your favorite eBooks in Romance, Poetry, Biographies, Politics, Social Sciences, History, Medical Books, Literature, Fiction, Science Fiction, Business, Textbook and other book genre. Our library have more than 250,000 eBooks title ready to read with your favorite eBook reader in your device. Read or download Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia [ePub/PDF/Kindle/MOBI] for free anytime, anywhere as you want.

PDF/MOBI/EPUB telecharger le livre de Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia gratuit

Download and Read Online books Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia Online ePub/PDF/Audible/Kindle, Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia its easy way to streaming Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia books for multiple devices.

Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia Beaucoup de gens essaient de rechercher ces livres dans le moteur de recherche avec plusieurs requêtes telles que [Télécharger] le Livre Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia en Format PDF, Télécharger Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia Livre Ebook PDF pour obtenir livre gratuit. Nous suggérons d'utiliser la requête de recherche Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia Download eBook Pdf e Epub ou Telecharger Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia PDF pour obtenir un meilleur résultat sur le moteur de recherche. Voici les informations de détail sur Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia comme votre référence. Direct PDF